SHC

Algemene voorwaarden

Algemeen

Solar Home Charge is eigendom van en wordt beheerd door T&I Consultancy, een Belgisch bedrijf geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 0695762192, met BTW-registratienummer BE0695762192 en het hoofdkantoor op Kathelijne Idestraat 34, 8310 Assebroek, België.

Bezoekers van deze website zijn gebonden aan de volgende voorwaarden, dus lees deze aandachtig door voordat u verder gaat. In het kader van deze gebruiksvoorwaarden wordt met "deze website" de website ‘www.solarhomecharge.eu’ bedoeld.

Disclaimer

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Wanneer u dergelijke links volgt, kan de externe website als een volledig nieuw scherm verschijnen (als u wilt terugkeren naar deze website, kunt u uw terugknop in uw browser gebruiken om terug te keren) of in sommige gevallen kan zo’n externe website in een kleiner beeld op deze website verschijnen (in dat geval kunt u naar deze website terugkeren met behulp van de navigatieknoppen). Wanneer een externe website binnen het beeld van deze website verschijnt, is dit uitsluitend voor het gemak om terug te navigeren naar deze website. Dit geeft geen enkele verantwoordelijkheid van onze kant voor de betreffende externe website, zelfs niet als het een website betreft die eigendom is van en wordt beheerd door T&I Consultancy.


Deze links zijn bedoeld om u te helpen snel en gemakkelijk relevante websites, diensten en/of producten te vinden die voor u interessant kunnen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de diensten en/of producten die via deze websites beschikbaar zijn, geschikt zijn voor uw doeleinden. T&I Consultancy is niet verantwoordelijk voor de eigenaren of beheerders van deze websites of voor de goederen of diensten die zij leveren of voor de inhoud van hun websites en geeft geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden of verklaringen met betrekking tot een van deze websites of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een van deze websites (met inbegrip van aansprakelijkheid die voortvloeit uit een claim dat de inhoud van een externe website waarnaar deze website een link bevat, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij).


Alle informatie of adviezen die als onderdeel van deze website worden verstrekt, zijn bedoeld om algemeen van aard te zijn en u dient er niet op te vertrouwen in verband met het nemen van een beslissing. T&I Consultancy probeert ervoor te zorgen dat alle informatie die als onderdeel van deze website wordt verstrekt, correct is op het moment van opname op de website, maar garandeert niet de juistheid van dergelijke informatie. T&I Consultancy is niet aansprakelijk voor enige actie die u onderneemt als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie of advies of voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van deze actie.


Indien een deel van deze site u de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan of te lezen van een forum, dient u zich ervan bewust te zijn dat alle berichten die op het forum worden geplaatst de mening van de persoon die deze berichten heeft geplaatst vertegenwoordigen en niet als de mening van T&I Consultancy mogen worden beschouwd. T&I Consultancy accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor iets dat op het forum is geplaatst door een gebruiker van het forum en u mag het forum niet gebruiken om informatie of foto's te plaatsen, te uploaden of op andere wijze te verzenden die lasterlijk zijn, een inbreuk op de privacy maakt of op andere wijze onwettig zijn.


T&I Consultancy behoudt zich het recht voor om alle informatie die op een door haar openbaar gesteld forum wordt geplaatst te controleren. T&I Consultancy kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment de gebruiker en de geplaatste berichtgeving herzien, verwijderen of op andere wijze blokkeren.

Voorwaarden en bepalingen

Deze website bevat materiaal met inbegrip van tekst, foto's en andere beelden en geluiden, dat beschermd is door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op dit materiaal zijn eigendom van T&I Consultancy of zijn in licentie gegeven door de eigenaar(s) van deze rechten om dit materiaal te kunnen gebruiken als onderdeel van deze website.

U mag:

  • toegang krijgen tot elk onderdeel van de website;
  • één kopie van alle of een deel van de pagina's afdrukken voor uw eigen persoonlijke referentie

U mag niet:

  • kopieën maken (door afdrukken op papier, opslag op schijf, downloaden of op een andere manier), distribueren (inclusief het verspreiden van kopieën), uitzenden, wijzigen of op een andere manier knoeien met het materiaal op de website, behalve zoals uiteengezet onder "U mag". Deze beperkingen gelden voor het gehele of een deel van het materiaal op de website;
  • alle auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten in het originele materiaal van de website verwijderen, wijzigen, kopiëren of afdrukken; zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

T&I Consultancy kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Door deze website te bezoeken accepteert u dat u gebonden bent aan de gebruiksvoorwaarden. Elke keer als u weer deze website bezoekt, bent u gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd.

Wijzigingen aan/bediening van de website

T&I Consultancy kan het formaat en de inhoud van deze website te allen tijde wijzigen.

T&I Consultancy kan de werking van deze website onderbreken voor ondersteunings- of onderhoudswerkzaamheden, om de inhoud bij te werken of om een andere reden.

T&I Consultancy behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te allen tijde en zonder kennisgeving te beëindigen.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via deze website aan T&I Consultancy worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Lees dit zorgvuldig door voordat u verder gaat. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Klachtenprocedure

Heeft u een vraag of klacht over deze website, dan kunt u terecht bij contact@solarhomecharge.eu.

Jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge.

Wij maken gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën wanneer u onze website, mobiele applicaties of andere gerelateerde pagina's bezoekt. Wij gebruiken deze enkel om uw ervaringen op onze website te verbeteren.
Meer informatie

Toestaan